Vision

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ตระหนักถึงความไว้วางใจที่ลูกค้าเลือกใช้บริการขนส่งของเรา จึงได้จัดให้มีอุปกรณ์มาตรฐาน และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงการรับประกันสินค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งไปอบรมเพิ่มความรู้อยู่เสมอ 

งานบริการงานขนส่ง

บจก. พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต มีรถ 6ล้อ, 10 ล้อ และ เทรลเลอร์ 18 ล้อ หรือ 22 ล้อ พร้อมให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชา ฯลฯ ให้บริการรับขนส่งสินค้า และเครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงที่มีน้ำหนักมาก หลากหลายประเภท ดังนี้

 • รถโฟล์คลิฟท์ ทุกขนาด
 • เครื่องจักรกลหนักในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เครื่องจักรสำหรับงานก่อส้ราง
 • รถตัก
 • รถขุด
 • แบตเตอร์รี่
 • ปั๊ม, หัวเจาะ
 • ตู้สำนักงาน
 • รถยนต์
 • เครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์
 • รถหรือเครื่องจักรประเภทพิเศษ
 • อุปกรณ์และเครื่องมือ ต่าง ๆ
 • *** สามารถดูรูปผลงานที่ผ่านมาของเราได้ที่ หมวดผลงานของเรา

  facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social