เกี่ยวกับเรา

บริษัท พัฒนาจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท พัฒนจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด เรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่าสองทศวรรษ เริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเราในฐานะห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การนำของ คุณ  ไพโรจน์ ทับกิ และหุ้นส่วนผู้ทุ่มเทซึ่งเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรขนส่งรถยนต์ เราเริ่มปฏิบัติภารกิจในการจัดหาโซลูชั่นการขนส่งที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมาของเราเริ่มต้นด้วยการมียานพาหนะที่มีจำนวนจำกัด แต่แนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการเน้นย้ำในเรื่องความตรงต่อเวลาและคุณภาพการบริการ ได้กระตุ้นให้เรามีการเติบโตขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความทุ่มเทของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้นำไปสู่การขยายกองยานพาหนะของเราเป็นมากกว่า 100 คัน เพื่อรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของเราเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เมื่อเราปรับโครงสร้างการจัดการและเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท พัฒนาจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด" การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นบทใหม่ในความมุ่งมั่นของเราต่อนวัตกรรมและความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการขนส่ง

ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางของเรา เราได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความต้องการที่หลากหลายในการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ความรู้นี้ได้ผลักดันเราให้กระจายกลุ่มยานพาหนะของเรา ทำให้เราสามารถเสนอความยืดหยุ่นที่เหนือชั้นและการขนส่งสินค้าได้อย่างราบรื่น ปัจจุบัน เรามีความภูมิใจในการนำเสนอยานพาหนะหลากหลายประเภทที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าอันทรงคุณค่าของเรา จากความเป็นมาของเราในการดำเนินธุรกิจนี้และความทุ่มเทในการบริการทำให้เราได้รับความไว้วางใจในภาคการขนส่งอย่างกว้างขวางขึ้น

วิสัยทัศน์

บริบทองค์กร

บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่ระดับประเทศ เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่งคง

 

ภารกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำที่ชัดเจน จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ที่ได้กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ไว้ดังนี้

 

1) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล

2) ตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

4) พัฒนาองค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

5) ดำเนินธุรกิจโดยมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์

เราจะก้าวขึ้นมาเป็น 1 ใน 5 ผู้นำธุรกิจบริการ ขนส่งเครื่องจักรทั่วประเทศ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่มาตรฐาน บริการเพื่อคุณภาพที่เป็นเลิศและปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ประวัติ

เริ่มดำเนินธุรกิจขนส่งตั้งแต่ปี 2539 โดยเริ่มแรกในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต บริหารงานโดยคุณไพโรจน์ ทับกิ และหุ้นส่วนพัฒนาเครื่องจักรขนส่งรถยนต์ มีรถให้ลูกค้าเพียงไม่กี่คันเท่านั้น แต่ด้วยนโยบายการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่เน้นลูกค้าและการบริการที่ตรงเวลา ควบคู่ไปกับมาตรฐานการขนส่งที่เราให้ความสำคัญในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ปัจจุบันเรามีรถยนต์พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 100 คัน และระหว่างประเทศ เช่น ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เป็นต้น

ธุรกิจขนส่ง พัฒนาเครื่องจักรขนส่งก็ขยายตัวเช่นกัน และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของบริษัทใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

จากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งมากว่า 20 ปี ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ส่งผลให้ปัจจุบันมียานพาหนะหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด

ระบบบริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการ บริษัท พัฒนาจักรกล มอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รูปแบบการบริหารจัดการ


บริการขนส่ง: สั่งซื้อรถบรรทุก และประสานงานระหว่างผู้รับสินค้าที่ต้นทางและปลายทางตลอดจนจัดการขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทรถขนส่งพร้อมแนะนำการเลือกประเภทรถให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อประหยัดต้นทุนและลดต้นทุนการขนส่งให้กับลูกค้า และธุรกิจด้วย

แผนกซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ : ในการให้บริการขนส่ง จำเป็นต้องดูแลและบำรุงรักษารถขนส่งให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา ธุรกิจต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ยาง และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น รอก เครน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สม่ำเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง

ฝ่ายบัญชีและการเงิน : รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารการวางบิล, การรับและชำระค่าสินค้าของกิจการภายในรอบบิล, รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารการรับชำระค่าสินค้าต่างๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการให้บริการของกิจการ

 

มาตรฐาน 9001 : 2015

Pattanajakkol Motor Transport received quality standards ISO 9001 : 2015  and The Service Quality Standard for truck operation (Q Mark).

 

 

                                

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 is an internationally recognized standard for quality management systems. Standards have structure and working principles. that enable the company to carry out business activities for the satisfaction of customers


The key concept of ISO 9001 is the establishment of a management system. for quality assurance, a system that ensures that processes are controlled And can be verified through documents that specify procedures and methods of work To ensure that personnel in the organization know their responsibilities and regulations in practice.

 

Q MARK

The service quality standard for truck operation (Q-Mark) will develop the quality of freight delivery for the benefit of all stakeholder. In prepareation for the transport liberalization, operators should prepare to compete with foreigh competitors in the changing business context. in scope, the standard combines existing trransport law with additional mandatory controls that focus on the management of freight transportation. These regulations specify what customers, for example, the industrial and trading sectors, need from the transportation service provider. This will support and increase the efficiency of logistics and supply chain management, while reducing cost, maintaining safety, improving operations and adding value to multiple stakeholders.

รางวัล

ข่าว & กิจกรรม
สงกรานต์ปี 2024
คนขับรถ PMT เข้าร่วมงาน Hino Smart Driver 2567
สวัสดีวันเด็ก!
สวัสดีปีใหม่ ปี 2567
พัฒนาจักรกลฯ ส่งพนักงานขับรถเข้าอบรม

ลูกค้า

ลูกค้าของเรา
การบินไทย
AOT
Hitachi
KOMUTSU