History

ประวัติความเป็นมา

รถหัวลากรถพ่วง PMT

เริ่มประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าตั้งแต่ปี 2539 โดยในครั้งแรกเปิดในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต บริหารงานโดย คุณไพโรจน์ ทับกิ และหุ้นส่วน การดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต มีรถไว้ใช้บริการลูกค้าเพียงไม่กี่คัน แต่ด้วยการบริหารงาน และนโยบายการดำเนินงานที่เน้นให้ความสำคัญลูกค้า และการบริการที่ตรงต่อเวลา พร้อมด้วยมาตรฐานการขนส่งที่เราให้ความใส่ใจในการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ปัจจุบันเรามีรถไว้ให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 100 คัน ซึ่งพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชา ฯลฯ

กิจการขนส่งของ พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ และในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นั้น ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบริษัทใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

จากประสบการณ์ การดำเนินธุรกิจขนส่งมากกว่า 20 ปี จึงทำให้เราได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าในแต่ละประเภท บจก.พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต ได้ดัดแปลงรถไว้ใช้ในกิจการเอง เพื่อให้มีความคล่องตัวและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว จึงทำให้ปัจจุบันมีรถหลากหลายแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างไม่จำกัด

 

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social