ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยหางไฮโดรลิค

ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

 

 

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social