6 ล้อ

การขนส่ง

ลักษณะ / มาตรฐาน

- สไลด์ 45 องศามีวินซ์

- สไลค์วางถาดมีวินซ์

- พื้นเรียบท้ายลาดมีวินซ์