news & Activity headTraining

การฝึกอบรมพนักงาน

อบรม "ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น" ปี 2559 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม  

จัดอบรม "ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (ชนิดปั้นจั่น : Truck Crane)" ปี 2559

  อ่านเพิ่มเติม  

PMT ส่งพนักงานเข้าอบรม "โครงการฝึกอบรม Hino Smart Driver" รุ่นที่ 39

อ่านเพิ่มเติม  

จัดอบรม "กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"

  อ่านเพิ่มเติม  

PMT จัดอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น" ปี 2558

อ่านเพิ่มเติม  

พัฒนาจักรกลฯ ส่งพนักงานเข้าอบรมการบำรุงรักษาและการใช้งานรถ Scania

  อ่านเพิ่มเติม  

PMT ส่งพนักงานเข้าอบรม "โครงการฝึกอบรม Hino Smart Driver" รุ่นที่ 5

อ่านเพิ่มเติม  

PMT ส่งพนักงานเข้าอบรม "โครงการฝึกอบรม Hino Smart Driver" รุ่นที่ 3

  อ่านเพิ่มเติม  

พัฒนาจักรกลฯ Team Building 2013 รร.แบคคัส โฮม รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

  อ่านเพิ่มเติม  

                      1 2                        
    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social