cran traning headTraining

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

จัดอบรม "กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมมือกับ บ.พัฒนาจักรกลมอเตอร์ฯ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ "กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน" สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ให้กับ พนักงานในกระบวนการขนส่งสินค้าทั้งหมด โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นผู้ให้การอบรม ในวันที่ 21เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

logistic training1

logistic training2

logistic training3

logistic training4

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social