พัฒนาจักรกลฯ ส่งพนักงานขับรถเข้าอบรม

พนักงานขับรถ บ.พัฒนาจักรกล มอเตอร์ เข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรม Hino Smart Driver" โครงการนี้จัดขึ้นโดย ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเป็นรุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557